EL CONCURS

La primera edició d'aquest concurs es va celebrar l'any 1992 per iniciativa de l'Oficina de Gestió de Monuments del Departament de Cultura, amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni, patrocinades pel Consell d'Europa.

Aquesta iniciativa que obria camins de trobada entre la fotografia, el patrimoni cultural i els joves, tenia com a objectiu provocar la mirada dels estudiants cap als monuments i la reflexió sobre el seu valor, a partir del treball creatiu personal, utilitzant aquest llenguatge artístic.

L'any 1996, l'EFIM s'obre a d'altres països i regions tant d'Europa com d'altres continents i es converteix definitivament en el certamen internacional EFIM tal com l'hem conegut fins a la seva XIX edició, l'any 2014. Fins a l'edició del 2013, la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, del Departament de Cultura va ser l'organisme que va tenir cura d'organitzar i liderar aquest premi. Des de la seva creació al 2014, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural va assumir aquesta missió i, per a l' edició de 2016, proposa un nou format del concurs per a Catalunya, que ha de servir de model metodològic per a la resta de les països participants a partir de l'edició de 2017.

#EFIM17

Aspectes tècnics. #efim17 se centra en l'aprofitament de dues eines: el telèfon mòbil (o altres dispositius que permeten connectar-se a internet i capturar fotografies) i la xarxa social per compartir fotografies Instagram.

Convocatòria. El concurs es dirigeix a l'alumnat de secundària, batxillerat i cicles formatius de qualsevol centre educatiu de l'àmbit català. Les edats dels concursants estan compreses entre els 12 i els 20 anys.

Participació. Les fotografies no cal que estiguin relacionades amb una sortida programada per l'institut. Poden ser fotografies de monuments fetes per l'alumnat, sempre que estiguin relacionades amb un treball de classe i tutoritzades per un professor/a.

L'aspecte pedagògic. A més dels aspectes logístics del concurs, la pàgina web de #efim17 ofereix un kit pedagògic amb algunes idees d'activitats tipus que els professors podran descarregar per desenvolupar a classe i animar els seus alumnes a participar.