BASES

 

 

 

Bases de participació EFIM 2017

Poden participar en el present concurs els alumnes de tots els centres educatius de secundària, batxillerat i cicles formatius de Catalunya, inscrits durant el període de validesa de la convocatòria i que participin en l’acció segons que es proposa en els termes descrits en aquestes bases.

1. Convocatòria

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural convoca el concurs Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments (EFIM). Es tracta d’un concurs de fotografia d’elements patrimonials que vol fer reflexionar els joves estudiants sobre el concepte i el valor del patrimoni. Les fotografies s’hauran de presentar a través de la xarxa social Instagram, i hauran d’anar acompanyades d’un text de creació relacionat amb la imatge fotografiada.

2. Inscripcions i termini de participació

Per poder participar-hi, el centre educatiu, a través del docent responsable dels alumnes que hi concursaran, haurà d’emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç: http://bit.ly/2jm2RV0

El termini per a la inscripció quedarà obert des del 31 de gener de 2017 fins al 31 de maig de 2017. S’admetran els treballs realitzats dins el curs lectiu 2016-2017.

La data límit per publicar les fotografies a Instagram és el 31 de maig de 2017.

3. Forma de participació

Per participar-hi, les fotografies hauran de ser publicades a la xarxa social Instagram dins el perfil de l’alumne i sota l’etiqueta #efim17, acompanyades del text corresponent, publicat a l’apartat de comentaris, juntament amb la informació següent:

Títol
Nom i lloc de l’element patrimonial seleccionat
Text narratiu (storytelling)
Menció al compte oficial @efim.cat
Menció al compte d'Instagram del centre educatiu
Etiqueta #efim17 #etiquetadelcentreeducatiu

4. Admisió a concurs

Una vegada publicades aquestes fotografies sota l’etiqueta #efim17, el compte d’Instagram del concurs s’encarregarà de validar-ne la participació a través de l’eina de repost. Per poder-ho fer és necessari que el perfil de l’alumne participant sigui públic.

Les fotografies es consideraran admeses a concurs només quan el compte oficial Instagram @efim.cat hagi validat la participació del concursant d’acord amb la llista d’alumnes que cada docent responsable haurà d’introduir a l’apartat corresponent del formulari d’inscripció.

Un cop feta la inscripció, el professor responsable en rebrà per correu electrònic la confirmació a i una plantilla de document per emplenar amb les dades personals dels alumnes participants. Aquest document s’haurà de retornar al correu electrònic efim@gencat.cat.

Les fotografies admeses seran repostejades al compte oficial @efim.cat amb l’etiqueta escollida per cada centre educatiu i indicada pel tutor en el formulari d’inscripció.

5. Treballs

Cada participant haurà de presentar un màxim de 3 fotografies acompanyades d’un text de no més de 80 paraules o 450 caràcters. Els textos al voltant de la fotografia o de l’objecte fotografiat poden ser de qualsevol gènere narratiu: relat, poesia, crònica, etc.

S’acceptaran tant les fotografies úniques com les composicions fotogràfiques (conjunt de dues fotografies o més presentades en l’enquadrament d’una de sola).

6. Jurat, deliberació i selecció de treballs guanyadors

El jurat que deliberarà i seleccionarà les fotografies guanyadores estarà format per cinc persones: dos fotògrafs professionals experts en patrimoni i fotografia d’arquitectura, un tècnic del Departament d’Ensenyament, un representant d’Acció Educativa i un de Comunicació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Es valoraran els treballs en el seu conjunt tenint en compte l’equilibri entre el text i la imatge i la qualitat d’ambdós, seguint aquests criteris d’avaluació:

 


 

 

 

 

Fotografia: composició, contrast i llum, enquadrament, i estil i creativitat
Narració: originalitat, estil, creativitat i correcció en l’ús del llenguatge

D’entre totes les fotografies presentades a concurs, se’n triaran 10 de guanyadores i 20 de finalistes.

7. Premis per a l’EFIM Catalunya

Categoria alumnes

Premi als 10 treballs guanyadors:

- Viatge a Estrasburg amb responsables de l’ACdPC per assistir a la cerimònia de lliurament de diplomes que se celebrarà al Palau d’Europa, seu del Consell d’Europa

- Invitació per a assistir a l’Experiència EFIM
- Un passi d’un any per a dues persones per accedir als museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya, gestionats per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
- Diploma

Premi als 20 treballs finalistes:

- Invitació per assistir a l’Experiència EFIM*
- Un passi d’un any per a dues persones per accedir als museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya, gestionats per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
- Diploma

Categoria centres

El centre al qual pertanyi un alumne guanyador serà premiat amb:

- Dues activitats educatives a triar entre l’oferta dels equipaments gestionats per l’Agència Catalana del Patrimoni durant el curs següent
- Invitació a l’Experiència EFIM* per al professor que ha coordinat en cada institut el grup de l’alumne guanyador
- Diploma

(*) L’Experiència EFIM és un taller de fotografia de patrimoni arquitectònic, conduït per un fotògraf professional, que es realitza en un monument català durant un matí, i un dinar de cloenda.

Els treballs guanyadors i finalistes a Catalunya tindran un lloc destacat com a premiats a la pàgina oficial de l’EFIM.

Així mateix, els 10 guanyadors de l’EFIM2017 Catalunya es publicaran juntament amb els guardonats d’altres països participants en el catàleg en línia que s’editarà amb totes les fotografies guanyadores en l’edició internacional de l’EFIM2017.

8. Comunicació dels guanyadors

Una vegada finalitzat el concurs, s’informarà els guanyadors mitjançant un comentari a la seva foto a Instagram i un missatge per correu electrònic a la persona responsable del centre educatiu. També es publicarà una llista al web i les xarxes socials del concurs i seran convocats a la cerimònia de lliurament de premis, que tindrà lloc al setembre en el context de les Jornades Europees de Patrimoni.

 9. Avís legal

En publicar imatges a través de Instagram amb l’etiqueta #efim17, l’usuari accepta que les seves fotografies siguin publicades al web http://culturaeducacio.gencat.cat/efim. Es farà difusió de l’etiqueta de la campanya en aquest mateix web i a través de les xarxes socials. Els participants en el concurs cedeixen a l’EFIM tots els drets de propietat intel·lectual o industrial, existents o que puguin derivar de les fotografies penjades amb l’etiqueta ja esmentada, amb motiu de la seva participació en aquest concurs. Les fotografies participants es podran utilitzar per a la difusió i la publicitat. No es farà un ús comercial d’aquestes fotos.

10. Reserves

El concurs es reserva el dret de retirar de la competició aquelles fotografies que no compleixin els requisits que s’especifiquen en aquesta convocatòria, així com aquelles que transgredeixin els criteris de publicació associats a la xarxa social.

11. Acceptació

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. La no-acceptació per part dels participants en comportarà l’exclusió en el concurs.

 

 

Exemple de Fotografia única

Exemple de Fotografia única

Exemple de Composició fotogràfica

Exemple de Composició fotogràfica