BASES


 

 


Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments EFIM 2019


1. Convocatòria

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural convoca la XXIII edició del concurs EFIM Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments. Es tracta d’un concurs de fotografia a través d’Instagram que té per objecte el patrimoni cultural català en totes les seves vessants i que, mitjançant el llenguatge de la fotografia, vol fer reflexionar els joves estudiants sobre la rellevància d’aquest patrimoni i fer que el coneguin i el valorin.

Poden participar-hi els alumnes de tots els centres educatius de secundària, batxillerat i cicles formatius de Catalunya que s’hagin inscrit durant el període de validesa de la convocatòria i que compleixin les condicions que es descriuen en aquestes bases.

 

L’edat màxima dels alumnes per a poder participar és de 20 anys complerts durant l’any 2019.

 

 
2. Inscripcions

 

Les inscripcions hauran de ser formalitzades per part d’un docent del centre educatiu que vulgui concursar a través del formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç: https://bit.ly/2NggJka

 

Un cop feta la inscripció, el professor responsable rebrà per correu electrònic la confirmació de la inscripció i una plantilla de document per completar les dades dels alumnes participants. Aquest document s’haurà de retornar emplenat al correu electrònic efim@gencat.cat.


Es poden presentar al concurs totes les fotografies realitzades durant el curs 2018-2019, que es publiquin a Instagram abans de la data límit que s’estableix en aquestes bases i que estiguin d’acord amb les condicions que s’hi especifiquen.


3. Terminis


La convocatòria per presentar les fotografies a concurs queda oberta a partir de la publicació d’aquestes bases a la pàgina web de l’EFIM: http://culturaeducacio.gencat.cat/efim/bases.php


La data límit per formalitzar la inscripció per part del centre és el 31 de març de 2019.


La data límit per a la publicació de les fotografies a Instagram per part dels alumnes és el 12 d'abril de 2019.


4. Forma de participació

Per presentar les fotografies a concurs, aquestes hauran de ser publicades a la xarxa social Instagram dins el perfil personal de l’alumne o en un perfil específic creat per al concurs, amb la condició que ha de ser públic i permetre l’accés a les fotografies.

 
L’objecte de la fotografia ha d’estar relacionat, de forma directa o indirecta, amb el patrimoni cultural monumental de Catalunya, entès d’una manera àmplia.

 
Les fotografies hauran d’anar acompanyades d’un breu títol a l’apartat dels comentaris juntament amb la localització i el nom o descriptor de l’element patrimonial fotografiat. A fi que l’organització pugui localitzar les fotografies concursants, és imprescindible fer-hi constar també l’etiqueta del concurs (#efim19) i la menció al perfil del concurs (@efim.cat).

 
L’autoria ha de ser individual i no s’acceptaran les fotografies que vagin signades per dues persones o més.

 

Les fotografies admeses seran publicades al compte oficial @efim.cat amb l’etiqueta que hagi triat cada centre educatiu i que hagi indicat el docent responsable en el formulari d’inscripció, com també una menció al compte del centre educatiu, en el cas que en tingui.


5. Admissió a concurs

Per ser admeses a concurs, les fotografies presentades hauran de ser validades prèviament per l’organització, que comprovarà que, efectivament, el concursant consta en una de les llistes d’alumnes que els centres educatius hauran facilitat en el moment de la inscripció. Un cop validades les fotografies es publicaran al compte @efim.cat.

 

Només quan la fotografia es pugui veure al perfil @efim.cat es considerarà que està admesa a concurs.


6. Nombre de fotografies

Cada participant podrà presentar fins a un màxim de 3 fotografies amb el seu títol corresponent. Aquest títol, que pot ser descriptiu o poètic, no podrà tenir més de 85 caràcters, comptant-hi els espais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 7. Jurat, deliberació i selecció dels treballs guanyadors


El jurat que seleccionarà les fotografies guanyadores estarà format per cinc persones, amb representació dels sectors professionals de la fotografia, del patrimoni i de l’educació.
Es valoraran les millors fotografies per la seva qualitat tècnica i d’estil, tenint en compte la composició, el tractament de la llum, l’enquadrament, etc., i també la creativitat i l’originalitat. 

D’entre totes les fotografies presentades a concurs, se’n triaran 10 de guanyadores i 20 de finalistes.

D’entre totes les fotografies presentades a concurs, se’n triaran 10 de guanyadores i 20 de finalistes.

8. Premis

Categoria alumnes

Premi a les 10 fotografies guanyadores:

- Diploma

- Viatge cultural en grup a una ciutat europea


Premi a les 20 fotografies finalistes:

- Diploma

- Capsa regal d’experiències de la Cooperativa Fent País.

 

Categoria centres

El centre al qual pertanyi un alumne guardonat serà premiat amb:

- Diploma

- Una activitat gratuïta per a un grup classe durant el curs següent a triar entre l’oferta dels equipaments gestionats per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural

 

Premi per a tots els guardonats: Experiència EFIM

Com a premi general per a tots els guardonats (guanyadors, finalistes i els docents que els han coordinat), es convida a tothom a l’Experiència EFIM, un taller pràctic de fotografia i patrimoni, d’un dia de durada, conduït per dos professionals de la fotografia i organitzat expressament per a l’ocasió.

 

En cada edició es tria un espai patrimonial de Catalunya on, de manera lliure i lúdica, els assistents poden perfeccionar i ampliar els seus coneixements de fotografia, ja sigui amb mòbils o amb càmeres digitals, amb l’assessorament i suport personalitzat dels fotògrafs professors. L’experiència EFIM inclou un dinar per a tots els participants.

9. Comunicació als guanyadors

Una vegada finalitzat el concurs i quan el jurat hagi triat les 30 millors fotografies, es notificaran els guanyadors mitjançant un correu electrònic als centres educatius als quals pertanyin i, simultàniament, se n’informarà els guardonats a través d’un comentari a Instagram a les fotografies seleccionades.

Els guanyadors, finalistes i docents implicats seran convocats a la cerimònia de lliurament de premis, que tindrà lloc a Barcelona abans de les vacances d’estiu.

10. Avís legal

En publicar imatges a través d’Instagram amb l’etiqueta #efim19, l’usuari accepta que les seves fotografies siguin publicades al web http://culturaeducacio.gencat.cat/efim. Es farà difusió de l’etiqueta de la campanya en aquest mateix web i a través de les xarxes socials. Els participants en el concurs cedeixen a l’EFIM tots els drets de propietat intel·lectual o industrial, existents o que puguin derivar de les fotografies penjades amb l’etiqueta ja esmentada, amb motiu de la seva participació en aquest concurs. Les fotografies participants es podran utilitzar per a la difusió i la publicitat. No es farà un ús comercial d’aquestes fotos.

11. Reserves

El concurs es reserva el dret de retirar de la competició aquelles fotografies que no compleixin els requisits que s’especifiquen en aquesta convocatòria, així com aquelles que transgredeixin els criteris de publicació associats a la xarxa social.

12. Acceptació

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. La no-acceptació per part dels participants en comportarà l’exclusió en el concurs.