International Heritage Photographic Experience (IHPE)

 

Gràcies al marc proporcionat per les reunions de coordinadors de les Jornades Europees del Patrimoni celebrades anualment a la seu del Consell d'Europa a Estrasburg, i al contacte amb els gestors d'aquestes jornades, l'any 1996 es va donar el primer pas per internacionalitzar l'EFIM.

Per tal que els joves participants europeus prenguessin consciència de treballar en un projecte comú, sobre un patrimoni compartit es va obrir la convocatòria a d'altres països i regions d'Europa que es va anar ampliant a d'altres continents fins arribar en algunes edicions a més de 50 delegacions estrangeres participants.

La convocatòria de l'EFIM Internacional es du a terme des de Catalunya i es materialitza amb la coordinació de l'edició d'un catàleg conjunt amb tots els treballs guanyadors que es publica en versió on-line, així com en la gestió d’una pàgina web que dona visibilitat als concursos organitzats pels diferents països i regions participants.

 L'EFIM  va comptar des dels seus orígens amb l'apadrinament del Consell d'Europa mitjançant la Divisió de Patrimoni Cultural, Paisatge i Ordenació Territorial.


Experiencia Fotográfica Internacional de los Monumentos (EFIM)

Gracias al marco proporcionado por las reuniones de coordinadores de las Jornadas Europeas del Patrimonio celebradas anualmente en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo, y al contacto con los gestores de estas jornadas, en 1996 se dio el primer paso para internacionalizar la EFIM.

Para que los jóvenes participantes europeos tomaran conciencia de trabajar en un proyecto común sobre un patrimonio compartido, se abrió la convocatoria a otros países y regiones de Europa que se fue ampliando a otros continentes hasta llegar en algunas ediciones a más de 50 delegaciones extranjeras participantes.

La convocatoria de la EFIM Internacional se lleva a cabo desde Cataluña y se materializa con la coordinación de la edición de un catálogo conjunto con todos los trabajos ganadores que se publica en versión on-line, así como en la gestión de una página web que da visibilidad a los concursos organizados por los distintos países y regiones participantes.

La EFIM contó desde sus orígenes con el apadrinamiento del Consejo de Europa mediante la División de Patrimonio Cultural, Paisaje y Ordenación Territorial.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Descarregar FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

International Heritage Photographic Experience (IHPE)

Thanks to the framework provided by its coordinators who met at the annual European Heritage Conferences, held at the headquarters of the Council of Europe in Strasbourg, and the contact of its managers, in 1996 began the internationalization of the IHPE.

In order so the young European participants become aware of working on a common project of shared heritage, a call was opened for all countries and regions in Europe to join, which was extended even to other continents. This led to the participation of over 50 foreign delegations in some editions.

The announcement of the International IHPE was launched from Catalonia and materializes in coordinating an online publication of the shared catalog with the winners from all participating delegations, as well as collaborating with the Council of Europe to publicize the competition and the presentation of diplomas to the international winners.

The IHPE counts since its beginnings with the support of the Council of Europe and its Division of Cultural Heritage, Landscape and Spatial Planning.

CONDITIONS FOR PARTICIPATING Descarregar REGISTRATION FORM

Expérience Photographique Internationale des Monuments (EPIM)

Le cadre fourni par les réunions des coordinateurs, des Journées Européennes du Patrimoine célebrés chaque année au siège du Conseil de l'Europe à Strasbourg, et le contact avec les responsables de ces jours, en 1996, ont été la première étape d'internationalisation de l'EPIM.

Les jeunes participants européens prennent conscience de travailler sur un projet sur un patrimoine commun ouvert à l'appel à d'autres pays et régions en Europe. Il a été étendu à d'autres continents pour obtenir dans certaines éditions plus de 50 délégations étrangères participantes.

La Catalogne coordonnera la publication d'un catalogue (publié online) avec les gagnants de toutes les délégations participantes. En collaboration avec le Conseil de l'Europe on diffusera le concours et on délivrera des diplômes aux lauréats internationaux.

L'EFIM a été parrainé par le Conseil de l'Europe pour la Division du patrimoine culturel, du paysage et de l'aménagement du territoire.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION Descarregar FORMULAIRE D'INSCRIPTION