A QUI S'ADREÇA

El Programa ArGO!nautes d’ajuts per a sortides escolars al patrimoni cultural s’adreça actualment a centres educatius públics situats en entorns socials i econòmics desafavorits, considerats de màxima complexitat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per tal de pal·liar la situació de desavantatge en les sortides escolars que viuen alguns centres educatius catalans.