BASES PER A LA SOL·LICITUD D'AJUTS
PER A SORTIDES CULTURALS AL PATRIMONI CULTURAL CATALÀ
CURS 2018-2019

El Programa Argonautes és un programa d’ajuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural adreçat a les escoles catalogades de complexitat màxima pel Departament d’Educació. L’objectiu d’aquest programa és fer més accessible el patrimoni cultural oferint ajuts al transport amb la col·laboració de diversos operadors i empreses. Aquests ajuts permeten accedir als museus i equipaments culturals de tot Catalunya que estan adherits al programa, malgrat que els ajuts del  programa Argonautes no inclouen les activitats dirigides, en alguns casos existeix la possibilitat de combinar l’ajut al transport amb la beca d’activitat.

El programa Argonautes és un projecte que va nèixer en el context de l'Acord Marc de Col·laboració entre el Departament de Cultura i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

Quins són els requisits per optar a l’ajut?

Podran sol·licitar els ajuts les persones representants dels centres d'educació infantil, primària i de secundària obligatòria que estiguin inclosos dins el llistat d’escoles de màxima complexitat del Departament d’Educació, vigent durant el curs 2018-2019.

  • La sol·licitud de l’ajut s’haurà de fer amb un mínim de 30 dies d’antelació respecte a la data de la sortida.

  • El destí principal del desplaçament ha de ser un dels museus i equipaments visitables adherits al programa.

  • Les peticions han de correspondre a grups formats, com a mínim, per 10 persones (professors i/o acompanyants inclosos). 

  

Quins són els ajuts oferts?

 El nombre d’ajuts per al curs escolar 2018-2019 és el següent: 

  • 1.500 bitllets d’anada i tornada a qualsevol destí amb Rodalies de Catalunya (Renfe)

  • 2.000 bitllets d’anada i tornada a qualsevol destí amb la xarxa Trambaix i Trambesòs

  • 1.097 bitllets d’anada i tornada a qualsevol destí amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

  • Descomptes especials en el lloguer d’autocars de l’empresa Moventis i/o d’altres empreses de transport que es puguin incorporar al programa Argonautes durant el curs, que poden arribar fins  al 50%. 

Es donarà sempre prioritat a l’ús del transport públic en tren, tramvia i/o ferrocarril, en funció dels títols de transport disponibles. Si aquesta modalitat de transport no és factible pel desplaçament sol·licitat es podrà optar a ajuts pel desplaçament discrecional en autocar, prèvia acceptació per part de l’escola del corresponent pressupost. Aquest pressupost, pel fet de formar part del programa Argonautes podrà arribar a tenir fins a un 50% de descompte, en funció dels recursos disponibles.

La disponibilitat d’ajuts en qualsevol mitjà de transport és limitada, en funció de la demanda i de l’ordre d’arribada de les peticions.

 

Quins equipaments es poden visitar?

Tots els museus i monuments gestionats per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, els museus de la xarxa territorial de museus de les Terres de Lleida i Aran, la xarxa territorial de museus de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona, la xarxa territorial de museus de la Catalunya Central i del Penedès, així com altres museus i equipaments patrimonials adscrits al programa. Accediu aquí per consultar el llistat.

La possibilitat de visita a cada museu o equipament pot quedar condicionada en funció de la disponibilitat.

 

Com sol·licitar l’ajut

Si la vostra escola compleix tots els requisits, només heu d’omplir el formulari que trobareu disponible online al següent enllaç. Un cop rebem la vostra sol·licitud, l’estudiarem i ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos resposta i confirmar-vos si podeu disposar de l’ajut, amb quin mitjà de transport es pot fer el desplaçament i com avançar en la petició i acceptació de pressupost en el cas que sigui amb autocar.

Si el viatge s’ha de realitzar amb FGC, Renfe o TRAM, l’ACdPC enviarà els bitllets a l’escola per missatgeria.

En tots els casos, un cop acceptada la sol·licitud, cal que el representant de l’escola es posi directament en contacte amb el museu o equipament escollit per tal de gestionar directament la reserva de la visita, o l’activitat en cas que es vulgui contractar una.

 

Termini de presentació de sol.licituts

El termini de presentació de sol.licituds s’inicia el 3 de setembre de 2018 i romandrà obert fins a l’esgotament de les places disponibles.

Recordeu que podeu fer les vostres peticions de sortida  per qualsevol data del calendari escolar fins al mes de juny, inclòs.

En el cas que s’exhaureixin els recursos es comunicarà al web del programa Argonautes, per evitar la realització de noves sol·licituds.

 

Criteris d’adjudicació

L’Àrea de Programes Públics de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural serà l’encarregada d’estudiar i gestionar les sol·licituds així com d‘atorgar els ajuts. Els únics criteris d’adjudicació que es tindran en compte per a totes aquelles sol·licituds, que compleixin els requisits, seran la disponibilitat de títols de transport i de recursos, així com el seu ordre d’arribada.

  

Altres informacions rellevants dels ajuts del programa Argonautes

És responsabilitat de l’escola l’acceptació i compliment de les normes habituals de transport, així com de les instal·lacions museístiques i patrimonials que es visitin. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural no es responsabilitza, en aquest sentit, de la relació que s’estableixi entre l’escola, el mitjà de transport i l’espai de visita.

L’escola es compromet a fer un bon ús dels avantatges que aquest programa posa a la seva disposició.

L’escola es compromet a notificar a la persona de contacte de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural qualsevol canvi rellevant en la previsió de sortida (disminució d’integrants del grup, anul·lacions, etc...)

Tots els responsables de grup que participin en el projecte podran participar en l’estudi d’avaluació continua del programa Argonautes a través del formulari de satisfacció que rebran un cop realitzada la sortida.

 

Per a més informació:

Agència Catalana del Patrimoni Cultural - Àrea de Programes Públics

Telèfon: 93 554 51 80

Correu: argonautes@gencat.cat