BASES PER A LA SOL·LICITUD D'AJUTS
PER A SORTIDES CULTURALS AL PATRIMONI CULTURAL CATALÀ
CURS 2016-2017

Els ajuts del programa ArGO!nautes estan destinats a facilitar els desplaçaments als museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya als alumnes de centres educatius públics situats en entorns socials i econòmics desafavorits, de màxima complexitat, segons el llistat elaborat pel Departament d’Ensenyament per al curs escolar 2016-2017.

 

Requisits

Podran sol·licitar els ajuts les persones representants dels centres d'educació infantil, primària i de secundària obligatòria sostinguts amb fons públics catalans, situades en entorns socials i econòmics desafavorits, segons el llistat elaborat pel Departament d’Ensenyament per al curs escolar 2016-2017.

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural serà l’encarregada de verificar que el centre educatiu apareix als llistats elaborats pel Departament d’Ensenyament.

 

Espais visitables

Els museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Vés al llistat

 

Com sol·licitar un ajut

Omplint el formulari que trobaràs al següent enllaç

 

Terminis

El termini per a la presentació de sol·licituds serà a partir de la publicació de la informació dels ajuts al portal d’activitats educatives Patrimoni Cultural-Educació, fins a l’esgotament dels ajuts (sempre dintre del curs escolar 2016-2017)

 

Nombre d’ajuts

El nombre d’ajuts per al curs escolar 2016-2017 és el següent:

  •  3.000 bitllets d’anada i tornada de Rodalies de Catalunya (Renfe)
  •  2.000 bitllets d’anada i tornada de la xarxa Trambaix i Trambesòs
  • 1.500 bitllets d’anada i tornada de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
  • 25% de descompte en el lloguer d’autorcars amb l’empresa Moventis

 

Criteris d’adjudicació

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural serà l’encarregada de validar la sol·licitud. Un cop validat que el centre forma part del llistat de centres educatius de màxima complexitat facilitat pel Departament d’Ensenyament, els ajuts s’atorgaran segons ordre de petició.

 

Per a més informació:

Agència Catalana del Patrimoni Cultural
T 93 557 59 91
sblasco@gencat.cat