BASES PER A LA SOL·LICITUD D'AJUTS
PER A SORTIDES CULTURALS AL PATRIMONI CULTURAL CATALÀ
CURS 2017-2018

Els ajuts del programa ArGO!nautes estan destinats a facilitar els desplaçaments als museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya i altres centres adscrits al programa als alumnes de centres educatius situats en entorns socials i econòmics desafavorits, de màxima complexitat, segons el llistat elaborat pel Departament d’Ensenyament.  

Requisits

Podran sol·licitar els ajuts les persones representants dels centres d'educació infantil, primària i de secundària obligatòria situats en entorns socials i econòmics desafavorits, segons el llistat elaborat pel Departament d’Ensenyament.

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural serà l’encarregada de verificar que el centre educatiu apareix als llistats elaborats pel Departament d’Ensenyament.

La sol·licitut de l'ajut s'haurà de fer amb un mínim de 20 dies d'antelació respecte a la data de la sortida.

Espais visitables

Els museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i altres equipaments patrimonials adscrits. Vés al llistat

Com sol·licitar un ajut

Omplint el formulari que trobaràs al següent enllaç 

Terminis

Es duran a terme dues convocatòries:

  •  Del 15 de setembre al 31 de desembre. En aquesta convocatòria existeix la limitació d'una sortida en autocar per escola.
  • Del 10 de gener de 2018 fins a esgotar les beques. No hi ha cap limitació.

Les sol·licituds es poden realitzar per a tot el període lectiu 2017-2018.

Nombre d’ajuts

El nombre d’ajuts per al curs escolar 2017-2018 és el següent:

  •  3.000 bitllets d’anada i tornada de Rodalies de Catalunya (Renfe)
  •  2.000 bitllets d’anada i tornada de la xarxa Trambaix i Trambesòs
  • 1.500 bitllets d’anada i tornada de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
  • 35% de descompte en el lloguer d’autorcars, un 10% per l'ACdPC i un 25% per l'empresa Moventis

Criteris d’adjudicació

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural serà l’encarregada de validar la sol·licitud. Un cop validat que el centre forma part del llistat de centres educatius de màxima complexitat i altres centres d’entorns socioculturalment desafavorits facilitat pel Departament d’Ensenyament, els ajuts s’atorgaran segons ordre de petició i fins l’exhauriment de les places.

En la primera convocatòria es limitaran les sol·licituds de beques transport d’autocars a una per escola. En la segona s’atorgaran per ordre de sol·licitud fins a l’esgotament de les beques.

Per a més informació:

Agència Catalana del Patrimoni Cultural
T 93 554 51 80
argonautes@gencat.cat