PROGRAMA D'AJUTS PER A SORTIDES CULTURALS AL PATRIMONI CULTURAL CATALÀ

Els grups escolars són una part fonamental dels públics dels museus i els espais patrimonials del nostre país, un recurs fonamental per als educadors que contribueix en el desenvolupament dels nens i les nenes. Conèixer i satisfer les seves necessitats i expectatives ha de ser, doncs, una prioritat en tot pla de futur de les institucions culturals. Volem que les noves generacions coneguin i estimin el seu patrimoni. Per a això és important que passegin pels escenaris del nostre passat, participin en experiències atractives i de qualitat, i se sentin protagonistes de la nostra història.

Quan es programa una sortida escolar, el factor econòmic sovint és una barrera important, en concret el cost del desplaçament i, especialment, per aquelles escoles ubicades en zones socialment més desfavorides. El Departament de Cultura, en la seva missió de posar el patrimoni, la cultura i el coneixement heretat al servei de l’educació, vol contribuir a eliminar aquesta barrera econòmica, tot impulsant la creació del programa ArGO!nautes, establint convenis de col·laboració amb entitats i empreses sensibles al desenvolupament de la societat.

ArGO!nautes és un programa d’ajuts a les sortides escolars als espais patrimonials catalans que s’inicia amb una primera fase pilot, adreçada exclusivament als centres educatius públics situats en entorns socials i econòmics desafavorits perquè puguin accedir als museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya. La voluntat és que aviat el programa es pugui estendre a altres equipaments patrimonials catalans i que es puguin cobrir també altres despeses, com ara la manutenció o les activitats. L’objectiu final és fer accessible el patrimoni cultural a tots els nens i nenes de Catalunya.

El programa ArGO!nautes està impulsat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i compta amb l’ajut d’entitats i empreses que també creuen en aquesta iniciativa i aposten per l’educació de les noves generacions. La seva implicació i les seves aportacions són les que ajuden a fer-lo possible. Moltes gràcies a totes elles.

 

Renfe Rodalies de Catalunya
Tram
FCG Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Moventia