Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
RESULTATS ACTIVITATS
Aprenem a Investigar
Com iniciar una recerca històrica? Com planificar el procés? Com localitzar les fonts?  Com interrogar-les per establir conclusions? A partir del plantejament d'un cas, els alumnes s'inicien en la metodologia de la...
Tallers
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA
SANT CUGAT DEL VALLÈS
Descobreix l'Arxiu Nacional de Catalunya
  Amb aquesta activitat els alumnes descobreixen què és un arxiu, què s’hi fa, què s’hi guarda, per què, i sobretot com els pot ser útil.   En un itinerari guiat per les...
Visites guiades
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA
SANT CUGAT DEL VALLÈS
Fem d'arxivers
Els alumnes, organitzats en petits grups, fan d'arxivers. Se segueix el procés que aplica l'arxiu per la gestió i conservació de la documentació: ingrés i registre, classificació,...
Tallers
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA
SANT CUGAT DEL VALLÈS
Fem Recerca
A partir del plantejament d'un cas, els alumnes s'inicien en l'observació i l'anàlisi de documents d'arxiu i aprofundeixen en el coneixement d'un tema curricular relacionat amb la història del segle XX Seguint una metodologia...
Tallers
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA
SANT CUGAT DEL VALLÈS
La Caixa de l'Àvia Maria
Fent de petits historiadors, els alumnes descobreixen diverses tipologies de fonts  i reconstrueixen la biografia del personatge incidint en diferents aspectes de la seva època (primera meitat del segle XX)  
Tallers
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA
SANT CUGAT DEL VALLÈS
Treball de Recerca a l'Arxiu
Els alumnes realitzen un treball de recerca aplicant la metodologia de l'historiador, amb l'acompanyament dels tècnics del Servei Didàctic de l'ANC que, en coordinació amb el professor/a tutor/a del treball, els dónen...
Altres
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA
SANT CUGAT DEL VALLÈS